Main Content

Halo Leisure in the Bridgend County is excited to announce its collaboration with Awen Libraries and The Reading Agency for the Summer Reading Challenge. When you sign your child up for the challenge, they can enjoy a fantastic 25% discount on selected activities at Halo centers in the Bridgend County.

 

TERMS AND CONDITIONS:
 1. Valid from 8th July - 16th September 2023.
 2. Activities can be booked in person in the centre.
 3. Present physical voucher at time of booking and on arrival for activity.
 4. Online or phone bookings not available.
 5. Limited to one voucher per family over duration of Reading Challenge.
 6. Each voucher activates one 25% discount only.
 7. Available for children & family led activities. Discount is not applied to adult only activities.
TELERAU AC AMODAU:

 1. Yn ddilys o 8 Gorffennaf - 16 Medi 2023.
 2. Gellir trefnu gweithgareddau yn bersonol yn y ganolfan.
 3. Cyflwynwch y daleb ar yr adeg pan fyddwch yn cadw lle ac wrth gyrraedd ar gyfer y gweithgaredd.
 4. Nid yw'n bosibl cadw lle ar-lein neu dros y ffôn.
 5. Wedi'i gyfyngu i un daleb fesul teulu dros gyfnod y Sialens Ddarllen.
 6. Mae pob taleb yn gweithredu un gostyngiad 25% yn unig.
 7. Ar gael ar gyfer gweithgareddau dan arweiniad plant a theuluoedd. Nid yw'r gostyngiad yn cael ei gymhwyso i weithgareddau oedolion yn unig.